BOKA PLATS

ANMÄLAN

ATT KOMMUNICERA I DET MÅNGKULTURELLA SVERIGE
– Vad ska du tänka på för att inkludera fler?

7 NOV 2018 kl 12.00 - 13.00 Kungsgatan 29, 4 tr.

Pluralis sparar och hanterar dina personuppgifter i enligthet med GDPR. Du kan närsomhelst säga upp din prenumeration via en länk i varje utskick. Informationen sparas i system utanför EU och hanteras av våra kontrakterade samarbetspartners för vår räkning. Informationen kommer aldrig göras tillgänglig för tredje part att använda för eget syfte. För att bättre anpassa utbudet av informationen vi presenterar dig, kan dina uppgifter komma att kombineras med andra källor, s k profilering.

Om du misstänker att dina uppgifter missbrukas kan du anmäla till en dataskyddsmyndighet.


Fix the following errors:
Hide