Copywriting engelska
Översättning till engelska
Bakgrundsforskning
Copywriting svenska
Engelska
Kommunikationsstrateg
Projektledning
Speakerröster
Språkkonsult
Textredigering engelska
Textredigering svenska
Översättning till svenska

Vi på Battison & Partners är ett team skribenter, redigerare och översättare som ser till att ditt budskap når fram på engelska – både i Sverige och ute i världen. Vi förstår affärer och teknik. Vi förstår varumärken. Och vi vet hur vi ska få det skrivna ordet att förmedla just ditt varumärke och din verksamhet. Vi arbetar både direkt mot kund och via PR- och reklambyråer, med allt från världsomspännande organisationer till nystartade företag. Så nästa gång du vill uttrycka något på engelska, prata med oss först.

Genom Pluralis har vi en ovärderlig kontakt med svenska kommunikatörer, marknadsförare och designers. Det innebär också ett mervärde för oss i form av bollplank och kollegialt stöd i krävande kundprojekt.

www.battisonpartners.com