Copywriter
Formgivning
Marknadsföring
Produktionsledare
Projektledare
Webb
Reklam

Under åren har vi byggt upp en gedigen förståelse för olika typer av säljprocesser. Och vad som krävs för att framgångsrikt bygga starka varumärken för våra kunder. Vi har erfarenhet av ett flertal branscher och en vana i att förenkla kommunikationen för komplexa erbjudanden. Våra kunduppdrag är både inom B2C och B2B och berör i regel strategi, design, content eller sälj- och kontaktdrivande aktiviteter.

Hallå Reklam startade 1998, har en ansvarig reklamutgivare (ARU) och är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

 

www.halla.se