Kommunikation
PR
Strateg
Change management
Föreläsare
Förändrings- och utvecklingsprocesser
Internkommunikation
Kommunikationsrådgivare

Offcamber Communications rådger uppdragsgivare kring affärskritiska kommunikationsfrågor. Vi är övertygade om att effektiv kommunikation bygger på förtroende och långsiktighet. Det handlar om att bli förstådd av målgrupperna, övertyga och engagera intressenter. Först då skapas värde. Offcamber Communications antar sig utmanande kommunikations-uppdrag där det strategiska perspektivet kombineras med effektivt genomförande.

www.offcamber.se