Förändringsledning
Klartänkthet
Ledarutveckling
Rekryteringsstöd
Teamutveckling

Människor är olika. De ser inte likadana ut, de låter inte likadant och de tänker alla på olika sätt. Hur du tänker påverkar hur du kommunicerar, agerar och fattar beslut – det är där vi på Pro4Pro kommer in i bilden.

Vi hjälper ledare, medarbetare och team att utvecklas genom att förstå sina tankemönster och vad de leder till, både enskilt och i grupp. Våra rapporter och utvecklingsprogram är verktyg som hjälper till att skapa balans, effektivitet och resultat på arbetsplatsen. Vi arbetar tillsammans med egna konsulter runt om i landet och certifierar fristående konsulter och personer inom HR-funktionen i våra tjänstekoncept. Vi arbetar primärt med: Ledar- och medarbetarutveckling, stöd i rekryteringsprocesser, verksamhetsutveckling samt gruppdynamik.

Vi är glada att ha Pluralis som vår bas. Människorna, platsen och Pluralis-andan är alla delar i varför vi trivs så bra.

www.pro4pro.se