Skribent
Föreläsare
Mångkulturell inspiratör
Mångkulturell kommunikatör
Språkgranskare

Svenska Stenarna ägs och drivs av Eva Bernhardtson. Företagets specialitet är att skriva tydliga texter som folk förstår. Flera av uppdragsgivarna säger att de är ”invecklingsstörda” och vill ha hjälp att förmedla information och budskap på ett begripligt sätt. Svenska Stenarna skriver och bearbetar texter inom många områden. Utbildning, ekonomi, räddningstjänst och vård är några exempel. Bland kunderna finns kommuner, myndigheter, företag och förlag.
Svenska Stenarna ger även föreläsningar och har utbildningar och workshops med rubrikerna: ”Kommunicera med invandrare” och ”Svenska för alla.”

Företaget ingår i Pluralis Network of Communicators. I lokalen på Kungsgatan finns kreativa människor med bra språköra samt mycket gott kaffe. Svenska Stenarna har samarbetat med
Ek & Gren, James Communication och Zest for Life.

www.svenskastenarna.se