NYHETER

Offcamber Communications


Offcamber Communications rådger uppdragsgivare kring affärskritiska kommunikationsfrågor. Vi är övertygade om att effektiv kommunikation bygger på förtroende och långsiktighet. Det handlar om att bli förstådd av målgrupperna, övertyga och engagera intressenter. Först då skapas värde. Offcamber Communications antar sig utmanande kommunikations-uppdrag där det strategiska perspektivet kombineras med effektivt genomförande.

Meta Management


Ända sedan starten 1988 har Meta Management skapat värde för sina kunder. Värde för organisationer, ideella som kommersiella, för produkter oavsett varor eller tjänster och för enskilda individer. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi och bygger konkurrenskrafitga varumärken, från analys till strategi och implementering. Till det har vi utvecklar vårt alldeles eget synsätt och verktygslåda beskrivna i ett antal böcker, senast i ”Värdeskapandets Dynamik”. Vi ger också ledare och egna företagare bestående bidrag till sin utveckling genom mentorstöd och deras personliga varumärken.