NYHETER

Hallå Reklam


Under åren har vi byggt upp en gedigen förståelse för olika typer av säljprocesser. Och vad som krävs för att framgångsrikt bygga starka varumärken för våra kunder. Vi har erfarenhet av ett flertal branscher och en vana i att förenkla kommunikationen för komplexa erbjudanden. Våra kunduppdrag är både inom B2C och B2B och berör i regel strategi, design, content eller sälj- och kontaktdrivande aktiviteter.

Hallå Reklam startade 1998, har en ansvarig reklamutgivare (ARU) och är medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

 

Synk


I det stora kommunikationsuniversumet har förenkling blivit vår ledstjärna. Vi vänder oss till företag och organisationer som sliter med invecklade, svårbegripliga budskap. Genom att förmänskliga, förtydliga och förgylla, omvandlar vi dessa till tilltalande och lättfattlig kommunikation.

Synk är i grunden en reklambyrå som genom nätverksamarbete erbjuder uppdaterad specialkompetens inom alla kommunikationssätt och kanaler. Synkroniserad kommunikation via annonser, PR, film, DM, sociala media, hemsidor etc.