NYHETER

Society


Society har jobbat i ett drygt decennium med företag som har miljö- och samhällsinriktning. För samtliga företag kan vi redovisa goda resultat. Och om sanningen ska fram och blygsamheten bort, ofta otroligt bra resultat. Som för Stockholm Vatten där vi hjälpte till att ändra 400.000 stockholmares beteende till det bättre. Så är det också för våra övriga kunder. För oss är reklam helt enkelt inget värt om det inte skapar resultat.

Battison & Partners


Vi på Battison & Partners är ett team skribenter, redigerare och översättare som ser till att ditt budskap når fram på engelska – både i Sverige och ute i världen. Vi förstår affärer och teknik. Vi förstår varumärken. Och vi vet hur vi ska få det skrivna ordet att förmedla just ditt varumärke och din verksamhet. Vi arbetar både direkt mot kund och via PR- och reklambyråer, med allt från världsomspännande organisationer till nystartade företag. Så nästa gång du vill uttrycka något på engelska, prata med oss först.

Genom Pluralis har vi en ovärderlig kontakt med svenska kommunikatörer, marknadsförare och designers. Det innebär också ett mervärde för oss i form av bollplank och kollegialt stöd i krävande kundprojekt.