NYHETER

Swedish Moderators


With over 20 years of moderation, project management, analysis and recommendations we are proud to offer profound professionalism in our work. Get in touch and we will tell you more about our experience in: In-depth Interviews, Focus Groups, Customer Experiences & Journeys, Online Communities, Bulletin Boards, Chat Forums, Crowd Sourcing, Concept Development, Usability research UX, Workshops, Clinics, Ethnography.

Set-up and PM
Our amazing project management refers to qualitative research projects in Sweden & Scandinavia (from start-up and recruitment to fieldwork and analysis, report and presentation).

Insight Action


Vi arbetar med research, planning och projektledning för marknadsarbetet. Vi skapar aktiverande insikter på basis av research. Insikter som ger ny inspiration till kunskapsdriven kommunikation och konkret underlag för träffsäkra strategier och marknadsbeslut. Genom planning hjälper vi uppdragsgivarna att bättre förstå varumärket och varumärkets nuvarande och potentiella kunder. Att omvandla kunskap till aktiverande insikter och att utveckla kommunikationsstrategin innebär att vi är lika mycket kreatör som kreatörerna, men med en annan infallsvinkel. Med hjälp av kommunikationsstrategin vägleder och inspirerar vi arbetsgrupp och uppdragsgivare, hela vägen mot mer effektiva budskap och kommunikationslösningar. Det leder till att projektledning ingår i ansvarsområdet.