Society har jobbat i ett drygt decennium med företag som har miljö- och samhällsinriktning. För samtliga företag kan vi redovisa goda resultat. Och om sanningen ska fram och blygsamheten bort, ofta otroligt bra resultat. Som för Stockholm Vatten där vi hjälpte till att ändra 400.000 stockholmares beteende till det bättre. Så är det också för våra övriga kunder. För oss är reklam helt enkelt inget värt om det inte skapar resultat.