Att formulera en strategi och utifrån den upprätta en kommunikationsplan för ett expansivt, internationellt industriföretag med väl definierade målsättningar, kan bli en grandios utmaning men också en inspirerande uppgift som skapar stor arbetsglädje.

Ingenting får lämnas åt slumpen. Allt som kan ha betydelse för framgång och försäljning måste tas i beaktande. Gamla sanningar bör omprövas, förhärskande tankar övervägas och fasta formuleringar ifrågasättas. Det är väl den sortens kreativt arbete vi alla vill se lite mer av?

Vårt samarbete med den tyska teknikkoncernen SICK Sensor Intelligence, handlar om att skapa säljdrivna kampanjer via digitala kanaler, adresserad marknadskommunikation, kundcase, pressinformation, mässor och utbildning. Samtliga aktiviteter täcker svensk och norsk marknad och vår insats för bolaget syftar till att tydliggöra produkternas förtjänster och goda egenskaper.

Pluralis arbetsgrupp:
Carl Carnebro, projektledare/strateg
Sarah Wehner Juhlander, art director
Roger Stenerdal, copywriter

SICK AB är sedan 1993 ett oberoende dotterbolag till Tyska SICK AG (med huvudkontor i Waldkirch /Schwarzwald). SICK ansvarar för hela försäljningen av både produkter och tjänster inom segmenten fabriks-, logistik- och processautomation i Sverige. www.sick.se

 

namnlos