Research
Marknadsinformation
Moderering
Projektledning
Planning

Vi arbetar med research, planning och projektledning för marknadsarbetet. Vi skapar aktiverande insikter på basis av research. Insikter som ger ny inspiration till kunskapsdriven kommunikation och konkret underlag för träffsäkra strategier och marknadsbeslut. Genom planning hjälper vi uppdragsgivarna att bättre förstå varumärket och varumärkets nuvarande och potentiella kunder. Att omvandla kunskap till aktiverande insikter och att utveckla kommunikationsstrategin innebär att vi är lika mycket kreatör som kreatörerna, men med en annan infallsvinkel. Med hjälp av kommunikationsstrategin vägleder och inspirerar vi arbetsgrupp och uppdragsgivare, hela vägen mot mer effektiva budskap och kommunikationslösningar. Det leder till att projektledning ingår i ansvarsområdet.

www.insightact.se