Föreläsare
Mentor
Styrelseledamot
Varumärkeskonsult
Varumärkesutveckling
Ända sedan starten 1988 har Meta Management skapat värde för sina kunder. Värde för organisationer, ideella som kommersiella, för produkter oavsett varor eller tjänster och för enskilda individer. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi och bygger konkurrenskrafitga varumärken, från analys till strategi och implementering. Till det har vi utvecklar vårt alldeles eget synsätt och verktygslåda beskrivna i ett antal böcker, senast i “Värdeskapandets Dynamik”. Vi ger också ledare och egna företagare bestående bidrag till sin utveckling genom mentorstöd och deras personliga varumärken.
www.metamanagement.se