NYHETER

Juni Strategi & Analys


Välkommen till Juni Strategi & Analys!

Juni är ett konsultbolag inom bostads- och fastighetsbranschen. Hos oss får du hjälp med vägledning, koncept och analyser för att framgångsrikt utveckla bostäder och handelsplatser där människor vill bo och vara.

Exempel på våra tjänster:

  • Utredningar om förutsättningar för etablering av nya bostads- och handelsområden, en ny verksamhetsinriktning eller en ny marknad.
  • Konceptutveckling – framtagande av projektidé, kundvärden och projektutformning för bostäder, kommersiella lokaler eller geografiska områden.
  • Kundvårdsprogram för att säkra nöjda köpare.
  • Projektledning för interna utvecklingsprojekt.
  • Genomföra kundspecifika seminarier och konferenser.
  • Mentorprogram inom marknad- och försäljning.
  • Medborgardialoger
  • Fokusgrupper & djupintervjuer

June


Paketerade TV-tjänster
Tjänster inom VOD och Metadata. Kontrakt, licens­­planering, metadata­produktion, paketering och distribution. Innehålls­aggregering för operatörer samt play­portaler.

Integrationslösningar
Integrationer inom hela värde­kedjan för TV och media. Total­­entreprenör med ansvar för hela tjänsten och alla inblandade parter.

Expertkonsulter
Expert­konsulter inom TV-branschen. Lösnings- och system­arkitekter, back- och frontend-utvecklare samt projekt­ledare. Rådgivning, strategi och process­optimering inom affärs­området TV.

TV-kanal på 60 dagar
Hel VOD-tjänst med planerings­system, bild- och metadata­hantering, enkodering, streaming, billing, play­portal, appar och press­tjänst för kunder som vill starta upp TV på nätet och i operatörernas VOD-boxar. Allt på mindre än 60 dagar.