Satchmo är en grafisk produktionsbyrå som specialiserat sig på snabba och effektiva produktioner i nära relation med våra uppdragsgivare, både vad gäller trycksaker och för andra medier. Vi hjälper företag och organisationer att snabbt och effektivt producera sina trycksaker. Att vårda samt utveckla sin grafiska profil samt ta fram ny grafisk form och koncept.