NYHETER

Juni Strategi & Analys


Välkommen till Juni Strategi & Analys!

Juni är ett konsultbolag inom bostads- och fastighetsbranschen. Hos oss får du hjälp med vägledning, koncept och analyser för att framgångsrikt utveckla bostäder och handelsplatser där människor vill bo och vara.

Exempel på våra tjänster:

  • Utredningar om förutsättningar för etablering av nya bostads- och handelsområden, en ny verksamhetsinriktning eller en ny marknad.
  • Konceptutveckling – framtagande av projektidé, kundvärden och projektutformning för bostäder, kommersiella lokaler eller geografiska områden.
  • Kundvårdsprogram för att säkra nöjda köpare.
  • Projektledning för interna utvecklingsprojekt.
  • Genomföra kundspecifika seminarier och konferenser.
  • Mentorprogram inom marknad- och försäljning.
  • Medborgardialoger
  • Fokusgrupper & djupintervjuer

KCE


Vi ser oss som en extern resurs till förfogande när man vill genomföra förbättringar och/eller har behov av att förstärka sin egna organisation. Vid toppar hoppar vi gärna in och avlastar som en extraresurs med både strategiskt och operativt arbete.

Exempel på vad vi engageras i: Konceptutveckling, varumärkesstrategi, kommersiell miljö, marknadsplaner, upphandlingar, marknadsföring, kampanjplanering och skyltprogram mm.

Vi har ett brett nätverk och skräddarsyr lösningar som passar respektive uppdrag.