NYHETER

Juni Strategi & Analys


Välkommen till Juni Strategi & Analys!

Juni är ett konsultbolag inom bostads- och fastighetsbranschen. Hos oss får du hjälp med vägledning, koncept och analyser för att framgångsrikt utveckla bostäder och handelsplatser där människor vill bo och vara.

Exempel på våra tjänster:

  • Utredningar om förutsättningar för etablering av nya bostads- och handelsområden, en ny verksamhetsinriktning eller en ny marknad.
  • Konceptutveckling – framtagande av projektidé, kundvärden och projektutformning för bostäder, kommersiella lokaler eller geografiska områden.
  • Kundvårdsprogram för att säkra nöjda köpare.
  • Projektledning för interna utvecklingsprojekt.
  • Genomföra kundspecifika seminarier och konferenser.
  • Mentorprogram inom marknad- och försäljning.
  • Medborgardialoger
  • Fokusgrupper & djupintervjuer

Meta Management


Ända sedan starten 1988 har Meta Management skapat värde för sina kunder. Värde för organisationer, ideella som kommersiella, för produkter oavsett varor eller tjänster och för enskilda individer. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi och bygger konkurrenskrafitga varumärken, från analys till strategi och implementering. Till det har vi utvecklar vårt alldeles eget synsätt och verktygslåda beskrivna i ett antal böcker, senast i “Värdeskapandets Dynamik”. Vi ger också ledare och egna företagare bestående bidrag till sin utveckling genom mentorstöd och deras personliga varumärken.