Välkommen till Juni Strategi & Analys!

Juni är ett konsultbolag inom bostads- och fastighetsbranschen. Hos oss får du hjälp med vägledning, koncept och analyser för att framgångsrikt utveckla bostäder och handelsplatser där människor vill bo och vara.

Exempel på våra tjänster:

  • Utredningar om förutsättningar för etablering av nya bostads- och handelsområden, en ny verksamhetsinriktning eller en ny marknad.
  • Konceptutveckling – framtagande av projektidé, kundvärden och projektutformning för bostäder, kommersiella lokaler eller geografiska områden.
  • Kundvårdsprogram för att säkra nöjda köpare.
  • Projektledning för interna utvecklingsprojekt.
  • Genomföra kundspecifika seminarier och konferenser.
  • Mentorprogram inom marknad- och försäljning.
  • Medborgardialoger
  • Fokusgrupper & djupintervjuer