Under en knapp timme går Anders Westholm från Cibel Marketing igenom hur du skapar framgångsrika och effektiva kampanjer med Linkedin Ads för att generera kvalitativa leads. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmäl dig här!

  • På agendan:
  • framgångsfaktor och best practice
  • annonsformat och segmentering
  • account based marketing
  • kampanjstrategier och taktiker
  • benchmark och resultat från verkliga case
  • optimering för högre ROI