Hur kan information till invandrande och nyanlända bli tillgänglig och begriplig? Vilka begrepp och företeelser kan vara helt okända för den som är ny i Sverige? Hur ska du kunna veta skillnaden på försäkring och Försäkringskassan om du kommer ifrån Syrien?

Välkommen den 7 november mellan 12.00-13.00 då Eva Bernhardtson, från Svenska Stenarna, kommer till Pluralis och berättar mer! Anmäl dig här!