Fortsatta restriktioner för kollektivtrafik och hemarbete drabbar co-working spaces, nätverk och kontorshotell i Stockholm hårt. Samtidigt växer den psykiska ohälsan med social distansering. Behovet är stort hos företag för att hitta lösningar och samtidigt undvika onödigt resande och trängsel. Pluralis möter nu efterfrågan med flexibla arbetsplatser mitt i Stockholm city.

Stockholms arbetslöshet spås potentiellt stiga till rekordhöjder liksom den psykiska ohälsan hos företag och människor. Många företag klarar inte av att betala kontorshyra och samtidigt ökar suget efter umgänge som följd av social distansering och hemarbete. 

Pluralis är ett kontorsnätverk mitt i Stockholm city som ställer om för att kunna erbjuda nya flexibla lösningar till entreprenörer och företag. Nu införs möjligheten att hyra kontorsplatser heltid, ett par dagar i veckan eller dagpass. Detta ger företag möjligheten att rotera medarbetare mellan kontor och hemarbetsplats.

Dessutom får hyresgäster tillgång till alternativa färdmedel inom Stockholms tullar för att bidra till att undvika kollektivtrafik och trängsel. Under oktober månad erbjuds alla nya hyresgäster på heltid ett månadsabonnemang med valfri leverantör av elsparkcyklar i Stockholm. Dessutom finns cykel att använda utan kostnad. 

– Vi vill underlätta för företagare att fortsätta driva sina verksamheter och samtidigt bidra till ekonomisk tillväxt i Stockholm city. Vi behöver alla ställa om och hitta nya lösningar och tjänster för att överleva. Vi hoppas att flexibla arbetsplatser kan bidra till både våra hyresgästers överlevnad och tillväxt och samtidigt undvika smittspridning genom alternativa och hållbara transportmedel, säger Marie-Helene Sund, verksamhetschef för Pluralis.

 

Pluralis – säker arbetsplats mitt i city

För dig som behöver vara på jobbet ser vi hela tiden till att Pluralis är en säker arbetsplats. Vi städar varje vardagsmorgon, håller avstånd samt tvättar och spritar händerna! Och vi stannar hemma om vi är sjuka.

Lediga kontorsplatser på Pluralis, Kungsgatan 29, Stockholm

Presskontakt: Petra Whitehead, petra@whiteheadpr.net, 073-440 7831