Nya möjligheter

Pluralis är ett kontorsnätverk mitt i Stockholm city som ställer om för att kunna erbjuda nya flexibla lösningar till entreprenörer och företag. Nu införs möjligheten att hyra kontorsplatser heltid, ett par dagar i veckan eller dagpass. Detta ger företag möjligheten att rotera medarbetare mellan kontor och hemarbetsplats.

Flera flexibla alternativ

Dessutom får hyresgäster tillgång till alternativa färdmedel inom Stockholms tullar för att bidra till att undvika kollektivtrafik och trängsel. Under oktober månad erbjuds alla nya hyresgäster på heltid ett månadsabonnemang med valfri leverantör av elsparkcyklar i Stockholm. Dessutom finns cykel att använda utan kostnad.
– Vi vill underlätta för företagare att fortsätta driva sina verksamheter och samtidigt bidra till ekonomisk tillväxt i Stockholm city. Vi behöver alla ställa om och hitta nya lösningar och tjänster för att överleva. Vi hoppas att flexibla arbetsplatser kan bidra till både våra hyresgästers överlevnad och tillväxt och samtidigt undvika smittspridning genom alternativa och hållbara transportmedel, säger Marie-Helene Sund, verksamhetschef för Pluralis.