På agendan:

  • framgångsfaktor och best practice
  • annonsformat och segmentering
  • account based marketing
  • kampanjstrategier och taktiker
  • benchmark och resultat från verkliga case
  • optimering för högre ROI